Kaip importuoti žurnalus?

Importo duomenys turi būti paruošti TSV formatu, t.y. stulpelių reikšmės turi būti atskirtos TAB simboliu. Žr. Tab-separated values. Importo duomenis patogu paruošti Excel skaičiuoklėje — nukopijavus skaičiuoklės celes užtenka įklijuoti į importo duomenų laukelį. Žr. importo skaičiuoklės pvz. Importo duomenyse prašome nurodyti šiuo stulpelius: Laukelis Aprašymas Pavyzdys OBJ_NR Objekto nr. vidiniame registre. 60012389 OBJ_ADR Objekto […]

Sužinokite daugiau

Kaip užbaigti žurnalą?

Baigus pildyti statybos darbų žurnalą, inicijuojamas statybos darbų žurnalo užbaigimas. Žurnalo užbaigimo veiksmus gali inicijuoti tik statytojo (užsakovo) paskyros administratorius. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį norite užbaigti. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Nustatymai. Slankiklio pagalba, esančio dešinėje ekrano pusėje, slinkite į apačią iki skilties Žurnalo užbaigimas. Žurnalo užbaigimas skiltyje paspauskite Užbaigti žurnalą. Inicijavus žurnalo […]

Sužinokite daugiau

Kaip perleisti žurnalą kitam savininkui?

Žurnalo perleidimą gali inicijuoti tik statytojo (užsakovo) paskyros administratorius. Sistema leis perleisti žurnalą tik sistemoje registruotoms paskyroms, tad naujasis žurnalo savininkas turi būti užsiregistravęs sistemoje ir priskirtas prie statybos dalyvių. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį norite perleisti. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Nustatymai. Slankiklio pagalba, esančio dešinėje ekrano pusėje, slinkite į apačią iki skilties Žurnalo […]

Sužinokite daugiau

Kaip pakeisti statybos dalyvio deleguoto asmens leidimą ?

Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurio statybos dalyvio deleguoto asmens leidimą (-us) norite pakeisti. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Dalyviai. Dalyviai lange pasirinkite dalyvį, kurio leidimą norite pakeisti. Jeigu norite ištrinti deleguotą asmenį, Dalyviai lange pasirinkite dalyvį ir paspauskite Delete. Sistema ištrinti leis tik tuos asmenis, kurie nėra atlikę įrašų žurnale. Jeigu asmuo yra sukūręs […]

Sužinokite daugiau

Kaip sukurti ir atsisiųsti archyvinę kopiją?

Žurnalo savininkas gali archyvuoti ir atsisiųsti visų statybos dalyvių knygas su prisegtukais. Kiti statybos dalyviai gali atsisiųsti tik savo įmonės archyvines kopijas (su prisegtukais). Neuždarytos knygos (būsena: Juodraštis) nėra archyvuojamos, tai yra, sistema paruošia atsisiuntimui tik uždarytas, pasirašomas ir pasirašytas knygas. Įmonės paskyros administratorius gali deleguotam asmeniui suteikti galimybę eksportuoti knygas: Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite […]

Sužinokite daugiau

Kaip peržiūrėti pakeitimų istoriją?

Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurio pakeitimų istoriją norite peržiūrėti. Žurnalo apžvalgos lange paspauskite Rodyti visus. Pakeitimų istorijos lango paieškos formoje nurodykite kriterijus, pagal kuriuos apribosite pateikiamų įvykių sąrašą. Sistema pateiks Jums matomų įvykių chronologinį sąrašą.

Sužinokite daugiau

Kaip sukurti (įkelti po vieną arba importuoti kelis) statinio elementus?

Rangovai, pildantys statybos darbų žurnalą, įrašus privalo priskirti įkeltiems (importuotiems) statinio elementams. Statinio elementus gali įkelti arba importuoti tik žurnalo savininkas arba jo įgaliotas asmuo, turintis administratoriaus teisę. Visi statinio elementai yra nurodyti statybos leidime. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kuriam norite sukurti statinio elementus. Žurnalo meniu juostoje pasirinkite Statinio elementai. Galite įkelti po vieną […]

Sužinokite daugiau

Kaip redaguoti žurnalą?

Pradiniame Statybos darbų žurnalai lange rasite naujausius žurnalus, į kuriuos esate šiuo metu deleguotas. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Nustatymai. Slankiklio pagalba, esančio dešinėje ekrano pusėje, slinkite į apačią iki skilties Pagrindiniai duomenys. Pagrindiniai duomenys skiltyje atnaujinkite žurnalo informaciją ir paspauskite Išsaugoti. PASTABA: Redaguoti žurnalo informaciją galima, iki kol žurnalas nėra uždarytas. Redaguoti gali tik statytojo (užsakovo) paskyros […]

Sužinokite daugiau

Kaip deleguoti asmenį prie statybos dalyvio?

Kai žurnalo savininkas (arba jo Įgaliotas asmuo, turintis paskyros administratoriaus teisę) nurodo visus Statybos dalyvius, žurnale dalyvaujančios paskyros administratorius gali deleguoti asmenis (priskirtus prie paskyros), kurie bus atsakingi už įrašų pildymą. Statybos dalyvius deleguojantis asmuo nurodo deleguoto asmens leidimus arba apribojimus šiems veiksmams atlikti: pasirašyti įrašus, uždaryti žurnalo knygas, ribojimas matyti tik savo kurtus įrašus. […]

Sužinokite daugiau

Kaip priskirti statybos dalyvį?

Žurnalo savininkas (arba jo Įgaliotas asmuo, turintis paskyros administratoriaus teisę) yra vienintelis dalyvis, galintis pridėti kitus statybos dalyvius: rangovus, techninį prižiūrėtoją ir kt. prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Iš karto po žurnalo sukūrimo Statybos darbų žurnalai lange paspauskite Priskirti dalyvius. (Pereikite prie 4 punkto). arba Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, prie kurio norite priskirti […]

Sužinokite daugiau