Kai žurnalo savininkas (arba jo Įgaliotas asmuo, turintis paskyros administratoriaus teisę) nurodo visus Statybos dalyvius, žurnale dalyvaujančios paskyros administratorius gali deleguoti asmenis (priskirtus prie paskyros), kurie bus atsakingi už įrašų pildymą. Statybos dalyvius deleguojantis asmuo nurodo deleguoto asmens leidimus arba apribojimus šiems veiksmams atlikti: pasirašyti įrašus, uždaryti žurnalo knygas, ribojimas matyti tik savo kurtus įrašus.

  1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, prie kurio norite deleguoti naują asmenį.
  2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Statybos dalyviai.
  3. Satybos dalyviai lange, prie statybos dalyvio, paspauskite Deleguoti asmenį, (asmenys turi būti pakviesti į Paskyrą, kad juos galėtumėte deleguoti. Jeigu pakvietėte asmenį į paskyrą, o jis dar nėra prisiregistravęs, tai tokį asmenį irgi galite deleguoti į konkretų žurnalą).
  4. Deleguotas asmuo lange įveskite informaciją ir paspauskite Išsaugoti.
  5. Sistema suteiks galimybę naujai deleguotiems asmenims prieiti prie žurnalo ir atlikti įrašus žurnale.

Statybos dalyvių deleguoti asmenys gali būti apriboti matyti tik savo kurtus įrašus, uždaryti žurnalo knygas ar neturėti parašo teisės. Asmenims prieiga žurnale suteikiama tik jų įdarbinimo laikotarpį.