1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurio statybos dalyvio deleguoto asmens leidimą (-us) norite pakeisti.
  2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Dalyviai.
  3. Dalyviai lange pasirinkite dalyvį, kurio leidimą norite pakeisti.
    1. Jeigu norite ištrinti deleguotą asmenį, Dalyviai lange pasirinkite dalyvį ir paspauskite Delete. Sistema ištrinti leis tik tuos asmenis, kurie nėra atlikę įrašų žurnale.
    2. Jeigu asmuo yra sukūręs bent vieną įrašą, jo iš paskyros ištrinti negalima, tačiau galima sustabdyti asmens veiksmus paskyroje. Įgalioto asmens lange atšaukite žymą Aktyvus.
  4. Dalyvio deleguoto asmens lange, nuimkite arba perkelkite varnelę nuo pažymėto leidimo (-ų). Paspauskite Išsaugoti.

PASTABA: Pakeisti statybos dalyvio deleguoto asmens leidimą (-us) gali tik dalyvio paskyros administratorius.