Kaip darbams pakeisti statybos dalyvį?

Norint pakeisti statybos dalyvį konkrečiam darbų skyriui: Darbų kiekių žiniaraščio lange susiraskite norimą darbų skyrių arba subskyrių, kuriuos norite priskirti kitam statybos dalyviui. Prie norimo skyriaus pavadinimo eilutės pabaigoje paspauskite  ant ir pasirinkite Pakeisti projekto dalyvį… Projekto dalyvio keitimo lange pasirinkite Naująjį projekto dalyvį ir paspauskite Išsaugoti. Automatiškai darbai priskiriami naujam pasirinktam statybos dalyviui, po kiekvieno darbo pavadinimo […]

Sužinokite daugiau

F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija. Kaip įkelti projektą?

Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite. Žurnalo meniu juostoje paspauskite mygtuką Naujas įrašas. Naujas įrašas lange iš pateikto sąrašo pasirinkite I skyrių ir F04/05 formą. Įrašo lange pasirinkite statinio elementą, nurodykite projekto pavadinimą, numerį, kas parengė (projektuotojo V.Pavardė, įmonės pavadinimas), kada dokumentas parengtas ir paspauskite Išsaugoti. Pasirašančiųjų priskyrimo lange pasirinkite pasirašančius. Atsidariusiame lange eikite žemyn ir paspauskite mygtuką Pasirinkite projekto failą ar failus projekto dalis, […]

Sužinokite daugiau

Kaip sukurti F40/F41 Šiluminio bandymo aktus?

Iš pradžių reikia užpildyti F41 formą. Kol ji neužpildyta sistema F40 neįkels. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite. Žurnalo meniu juostoje paspauskite mygtuką Naujas įrašas. Naujas įrašas lange iš pateikto sąrašo pasirinkite V skyrių ir F41 formą. Įrašo lange pasirinkite statinio elementą, nurodykite Atskirų statinių pavadinimus, bandymo rezultatus ir paspauskite Išsaugoti. Pasirašančiųjų priskyrimo lange pasirinkite kas pasirašys. Suformuotame F41 įrašo lange, apčioje paspauskite mygtuką Prisegti ir pridėkite […]

Sužinokite daugiau

Kaip peržiūrėti ir atsisiųsti prisegtukus(failus)?

Jeigu Jūs turite kelis žurnalus, tai pirmiausia pasirinkite žurnalą, kurio prisegtukus (failus) norėsite peržiūrėti, o gal ir jų kopijas atsisiųsti į savo kompiuterį. Žurnalo meniu juodame stulpelyje paspauskite Žurnalo įrašai. Žurnalo įrašai lange viršutiniame dešinės pusės kampe matote meniu ĮRAŠAI SKYRIAI KNYGOS ir . Paspauskite stovėdami ant trikampio ir atsidarys papildomi pasirinkimai Failai Archyvas. Pasirinkite […]

Sužinokite daugiau

Kaip paruošti darbų kiekių žiniaraštį importui iš Excel

Darbų kiekių žiniaraštyje yra nurodytas duomenų formatas, kuriuo turėtų būti importuojami duomenys: Excel turi turėti tik 4 stulpelius (A, B, C, D) jeigu viršuje matote kitas raides, tai toks importas nepavyks. Informacija stulpeliuose pagal šį eiliškumą: Skyrius (pvz. Elektroniniai ryšiai, subskyrius 1Lauko elektroniniai ryšiai) ir žemiau esančioje eilutėje 4 stulpeliai: Darbai, Kodas, Mat. vnt. ir […]

Sužinokite daugiau

Kaip sukurti F24 (F26) paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) patikrinimo aktą?

Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite. Formą F24 (F26) pildysite: Pasirinkdami +NAUJAS ĮRAŠAS Žurnalo meniu juostoje paspauskite +Naujas įrašas. Naujas įrašas lange pasirinkite IV skyriaus F24 (F26) Paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) patikrinimo aktas formą. Įrašas ieškomas per Žurnalo įrašai (esančio juodame stulpelyje): Įrašų paieška (išskleistame filtre) lange filtrų pagalba nustatykite, kad rodytų tik […]

Sužinokite daugiau

Kaip sukurti F25 (F27) įrašą apie dalinį paslėptų (laikančiųjų konstrukcijų) darbų priėmimą?

Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite. Sukurkite „F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas“  formos įrašą: , o toliau F25 (F27) formos įrašo pildymas: Pildykite tiesiai iš F07  formos, (kurią tik ką užpildėte): F25 (F27) formos įrašą pildysite po tam tikro laiko:  Įrašas ieškomas per Žurnalo įrašai (esančio juodame stulpelyje): Įrašų paieška (išskleistame filtre) lange […]

Sužinokite daugiau

Kaip sukurti F54 Statybos produktų atitikties deklaracijos įrašą ir pridėti jį prie F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymo įrašo?

Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite. Žurnalo meniu juostoje paspauskite mygtuką Naujas įrašas. Naujas įrašas lange iš pateikto sąrašo pasirinkite VI skyrių ir F54 formą. Įrašo lange pasirinkite statinio elementą, nurodykite informaciją apie statybos produktą ar įrenginį ir paspauskite Išsaugoti. Pasirašančiųjų priskyrimo lange pasirinkite ikoną Pasirašysiu tik aš. Suformuotame F54 įrašo lange, paspauskite mygtuką Prisegti ir […]

Sužinokite daugiau

Kaip sukurti įrašo naują redakciją (versiją)?

Įrašo nauja redakcija leidžia atnaujinti nebegaliojančią įrašo (dokumento) versiją. Sukurti įrašo naują redakciją gali tik įrašą sukūrusio statybos dalyvio deleguoti asmenys. Įrašas privalo būti pasirašytas. Pasirinkite įrašą, kurio naują redakciją norite sukurti. Įrašo lange paspauskite mygtuką Nauja redakcija ir patvirtinkite savo sprendimą OK. Atnaujinkite informaciją įraše ir paspauskite Išsaugoti. Įrašo lange, skiltyje Redakcijos fiksuojamas įrašo versijavimas. Įrašo numeris […]

Sužinokite daugiau

Kaip perkelti įrašą į kitą knygą?

Žurnalo meniu juostoje pasirinkite Žurnalo įrašai. Įrašų paieška lange atlikite įrašo (-ų) paiešką pagal kriterijus ir pasirinkite įrašą, kurį norite perkelti į kitą knygą (pereikite prie 4 punkto). Arba Įrašų paieška lange pasirinkite skiltį Skyriai ir suraskite įrašą pagal įrašo skyrių ir formą. arba Žurnalo meniu juostoje paspauskite ant Žurnalo įrašai ir pasirinkite skiltį Knygos. Knygos lange pasirinkite knygą, […]

Sužinokite daugiau