Techninio prižiūrėtojo pasirašymas

Kuriant įrašus į tam tikras formas privaloma pakviesti pasirašyti techninį prižiūrėtoją. Prie šių formų:F04, F07, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F57 būtinai turi būti techninio prižiūrėtojo parašas. Techninis prižiūrėtojas El. statybos darbų žurnale žymimas [TP] ir jam turi būti suteikta Prižiūrėtojo rolė ir suteikta teisė Vykdyti techninę priežiūrą. Įrašai kurie dar nepasirašyti techninio prižiūrėtojo […]

Sužinokite daugiau

F57, F58, F59, F60 kontroliuojančių asmenų pastabos. Kaip parašyti pastabą?

F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba, F58 Statybos projekto vykdymo prižiūrėtojo pastaba, F59 Valstybinės priežiūros institucijos pastaba, F60 Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pastabos, reikalavimai, sprendimai  Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Žurnalo įrašai. Žurnalo įrašai lange, filtrų pagalba, pasirinkite įrašą, kuriam norite parašyti pastabą, paspauskite ant pavadinimo. Ekrano dešinėje pusėje paspauskite mygtuką  ir apačioje NAUJAS […]

Sužinokite daugiau

F15 Geodezinė kontrolinė nuotrauka. Kaip įkelti geodezinę nuotrauką?

Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite. Žurnalo meniu juostoje paspauskite mygtuką Naujas įrašas. Naujas įrašas lange iš pateikto sąrašo pasirinkite III skyrių ir F15 formą. Įrašo lange pasirinkite statinio elementą, nurodykite Schemų, nuotraukų pavadinimą, patikrinimo išvadas, pastabas ir paspauskite Išsaugoti. Pasirašančiųjų priskyrimo lange pasirinkite pasirašančius. Atsidariusiame lange eikite žemyn ir paspauskite mygtuką  Pasirinkite geodezinės nuotraukos failą ir spauskite Open. Taip prisegsite geodezinę nuotrauką. Norint ištrinti […]

Sužinokite daugiau

F02 Pagrindiniai duomenys apie statinį. Kaip aprašyti statinius?

Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite. Žurnalo meniu juostoje paspauskite mygtuką Naujas įrašas. Naujas įrašas lange iš pateikto sąrašo pasirinkite I skyrių ir F02 formą Pagrindiniai duomenys apie statinį. Įrašo lange pasirinkite statinio elementą, nurodykite statinio paskirtį, statinio kategoriją, statybos rūšį, Specifikacinį nr., Unikalų nr., Kadastro nr., Registracijos nr. ir datą , Bendrą plotą ir tūrį ir paspauskite Išsaugoti. Pasirašančiųjų priskyrimo lange pasirinkite pasirašančius.

Sužinokite daugiau

Kaip darbams pakeisti statybos dalyvį?

Norint pakeisti statybos dalyvį konkrečiam darbų skyriui: Darbų kiekių žiniaraščio lange susiraskite norimą darbų skyrių arba subskyrių, kuriuos norite priskirti kitam statybos dalyviui. Prie norimo skyriaus pavadinimo eilutės pabaigoje paspauskite  ant ir pasirinkite Pakeisti projekto dalyvį… Projekto dalyvio keitimo lange pasirinkite Naująjį projekto dalyvį ir paspauskite Išsaugoti. Automatiškai darbai priskiriami naujam pasirinktam statybos dalyviui, po kiekvieno darbo pavadinimo […]

Sužinokite daugiau

F04 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija. Kaip įkelti projektą?

Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite. Žurnalo meniu juostoje paspauskite mygtuką Naujas įrašas. Naujas įrašas lange iš pateikto sąrašo pasirinkite I skyrių ir F04 formą. Įrašo lange pasirinkite statinio elementą, nurodykite projekto pavadinimą, numerį, kas parengė (projektuotojo V.Pavardė, įmonės pavadinimas), kada dokumentas parengtas ir paspauskite Išsaugoti. PASTABA: nereikia nieko pridėti prie susietų įrašų, projektą reikės prisegti po įrąšo sukūrimo. Pasirašančiųjų priskyrimo lange pasirinkite pasirašančius. Atsidariusiame […]

Sužinokite daugiau

Kaip sukurti F40/F41 Šiluminio bandymo aktus?

Iš pradžių reikia užpildyti F41 formą. Kol ji neužpildyta sistema F40 neįkels. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite. Žurnalo meniu juostoje paspauskite mygtuką Naujas įrašas. Naujas įrašas lange iš pateikto sąrašo pasirinkite V skyrių ir F41 formą. Įrašo lange pasirinkite statinio elementą, nurodykite Atskirų statinių pavadinimus, bandymo rezultatus ir paspauskite Išsaugoti. Pasirašančiųjų priskyrimo lange pasirinkite kas pasirašys. Suformuotame F41 įrašo lange, apčioje paspauskite mygtuką Prisegti ir pridėkite […]

Sužinokite daugiau

Kaip peržiūrėti ir atsisiųsti prisegtukus(failus)?

Jeigu Jūs turite kelis žurnalus, tai pirmiausia pasirinkite žurnalą, kurio prisegtukus (failus) norėsite peržiūrėti, o gal ir jų kopijas atsisiųsti į savo kompiuterį. Žurnalo meniu juodame stulpelyje paspauskite Žurnalo įrašai. Žurnalo įrašai lange viršutiniame dešinės pusės kampe matote meniu ĮRAŠAI SKYRIAI KNYGOS ir . Paspauskite stovėdami ant trikampio ir atsidarys papildomi pasirinkimai Failai Archyvas. Pasirinkite […]

Sužinokite daugiau

Kaip paruošti darbų kiekių žiniaraštį importui iš Excel

Darbų kiekių žiniaraštyje yra nurodytas duomenų formatas, kuriuo turėtų būti importuojami duomenys: Excel turi turėti: 1. Tik 4 stulpelius (A, B, C, D) jeigu viršuje matote daugiau stulpelių, tai toks importas nepavyks. 2. Pirmoje eilutėje Skyrius ir jeigu yra subskyrius (pvz. Skyrius Elektroniniai ryšiai, subskyrius 1Lauko elektroniniai ryšiai, 2 Vidaus elektroniniai ryšiai). 3. Žemiau esančioje eilutėje 4 stulpeliai: Darbai, Kodas, […]

Sužinokite daugiau

Kaip sukurti F24 (F26) paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) patikrinimo aktą?

Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite. Formą F24 (F26) pildysite: Pasirinkdami +NAUJAS ĮRAŠAS Žurnalo meniu juostoje paspauskite +Naujas įrašas. Naujas įrašas lange pasirinkite IV skyriaus F24 (F26) Paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) patikrinimo aktas formą. Įrašas ieškomas per Žurnalo įrašai (esančio juodame stulpelyje): Įrašų paieška (išskleistame filtre) lange filtrų pagalba nustatykite, kad rodytų tik […]

Sužinokite daugiau