Rangovai, pildantys statybos darbų žurnalą, įrašus privalo priskirti įkeltiems (importuotiems) statinio elementams. Statinio elementus gali įkelti arba importuoti tik žurnalo savininkas arba jo įgaliotas asmuo, turintis administratoriaus teisę. Visi statinio elementai yra nurodyti statybos leidime.

 1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kuriam norite sukurti statinio elementus.
 2. Žurnalo meniu juostoje pasirinkite Statinių elementai.

Galite įkelti po vieną statinio elementą arba importuoti kelis (žr. žemiau).

Įkelti po vieną statinio elementą

 1. Statinių elementai lange paspauskite mygtuką +Naujas.
 2. Statinių elementai lange įveskite tėvinio elemento informaciją pagal statybos leidimą ir paspauskite Išsaugoti.
  1. Statinio elementus galima tikslinti: Statinys>Aukštas>Patalpa>Įrengimas. Pavyzdžiui, statinio elementas pagal statybos leidimą yra „Prekybos centras“, antras elementas pavadinimu „Pirmas aukštas“, kurio tėvinis elementas – „Prekybos centras“.

Importuoti statinio elementus

 1. Statinių elementai lange paspauskite Importuoti, atsidariusiame lange įkelkite nukopijuotus statinių elementus.
 2. Įveskite statinio elementus, kurie bus naudojami formuojant įrašus tokia tvarka: Statinys > Aukštas > Patalpa > Įrengimas. Pavyzdžiui:
  Prekybos centras > Pirmas aukštas > San. mazgas > Plytelės
 3. Paspauskite Išsaugoti.
 4. Po statinio elementų importavimo būtina patikslinti statinių informaciją. Paspauskite ant importuoto statinio elemento pavadinimo ir Statinio elementas lange, nurodykite statinio kategoriją, paskirtį, rūšį ir kitą informaciją, esančią statybos leidime.