Kaip sukurti naują žurnalą?

Žurnalą gali sukurti tik statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo. Apžvalga lange paspauskite + Naujas žurnalas. Statybos darbų žurnalas skiltyje užpildote laukus: Pavadinimas laukelyje užpildote pilną objekto pavadinimą, kuris nurodytas statybas leidžiamame dokumente (statybos leidime, jeigu jo nėra tai  rašte, įsakyme ar panašiai). Aprašymas lauke trumpai apibūdinate statybos objektą. Žymos –  papildomies aprašymams (laukas nebūtinai […]

Sužinokite daugiau

Kaip užvesti pirmąjį el. žurnalą?

Visi su statybos darbų žurnalu dirbantys specialistai — statytojas (užsakovas), rangovai, prižiūrėtojas, kt. — StatybosZurnalas.lt sistemoje turi užsiregistruoti kaip vartotojai. Kiekvienos statyboje dalyvaujančios šalies atstovas turi užregistruoti fizinio asmens ar juridinio asmens paskyrą ir pridėti visus asmenis, kurie dirbs su statybos darbų žurnalu. Statytojo (užsakovo) administratorius turi sukurti naują žurnalą ir  priskirti kitus statybos dalyvius. […]

Sužinokite daugiau