Baigus pildyti statybos darbų žurnalą, inicijuojamas statybos darbų žurnalo užbaigimas. Žurnalo užbaigimo veiksmus gali inicijuoti tik statytojo (užsakovo) paskyros administratorius.

  1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį norite užbaigti.
  2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Nustatymai.
  3. Slankiklio pagalba, esančio dešinėje ekrano pusėje, slinkite į apačią iki skilties Žurnalo užbaigimas.
  4. Žurnalo užbaigimas skiltyje paspauskite Užbaigti žurnalą.
  5. Inicijavus žurnalo užbaigimą, sistema pagamins naują dokumentą — (visų pasirašytų) įrašų nuorašą — kurį žurnalo užbaigimą inicijavęs asmuo turi pasirašyti.
  6. Į žurnalo užbaigimą inicijavusio asmens mobilųjį telefoną bus išsiųstas kontrolinis kodas, matomas statybos darbų žurnalo užbaigimo lange.
  7. Mobiliajame telefone įveskite sPIN kodą, kuriuo patvirtinsite el. parašo suformavimą.
  8. Sistema perves žurnalą į būseną Uždaromas. Šioje būsenoje neleidžiamos jokios korekcijos žurnale.

PASTABA: Iki kol Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos (VTPSI) baigimo komisija nepatvirtins statybos darbų žurnalo užbaigimo, Statybos darbų žurnalo uždarymą bus galima Atšaukti.