Nuo ko pradėti?

 1. Užtikrinkite interneto tiekimą ir bent vieną kompiuterizuotą darbo vietą statybvietėje.
 2. Savo apsisprendimą suderinkite su visais statybos dalyviais: vystytoju, rangovais, projektuotojais ir techininės priežiūros specialistais. Kiekviena šalis turi paskirti administratorių, atsakingą už vartotojų prieigą ir statybos projektų valdymą sistemoje.
 3. Statytojui (užsakovui) ir visiems su statybos darbų žurnalu dirbantiems specialistams užsisakyti mobilų el. parašą.
 4. Suderinti ir paskirti laiką bei vietą 4 val. vidiniam būsimų vartotojų apmokymui. Kviečiame susisiekti dėl konsultacijos.
 5. Paskirti pirmąjį pilotinį projektą ir suformuoti elektroninio statybos darbų žurnalo įvedimo darbo grupę.

Užveskite pirmąjį žurnalą

 1. Visi su statybos darbų žurnalu dirbantys specialistai — statytojas (užsakovas), rangovai, prižiūrėtojas, kt. — StatybosZurnalas.lt sistemoje turi užsiregistruoti kaip vartotojai.
 2. Kiekvienos statyboje dalyvaujančios šalies atstovas turi užregistruoti fizinio asmens ar juridinio asmens paskyrą ir pridėti visus įgaliotus asmenis, kurie dirba su statybos darbų žurnalu.
 3. Statytojo (užsakovo) administratorius turi sukurti naują žurnalą ir  priskirti kitus statybos dalyvius.
 4. Kiekvieno statybos dalyvio administratorius į žurnalą deleguoti konkrečius įgaliotus asmenis, kurie pildys žurnalą.
 5. Elektroninis statybos darbų žurnalas paruoštas darbui! Statybos darbų vadovai gali kurti naujus įrašus, o techninės priežiūros vadovai — įrašus peržiūrėti ir pasirašyti.
 6. Apie statybos pradžią informuokite VTPSI (Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos) ir IS Infostatyba sistemoje pateikite nuorodą į elektroninį statybos darbų žurnalą.Infostatyba