1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite.
 2. Formą F24 (F26) pildysite:
  • Pasirinkdami +NAUJAS ĮRAŠAS
   1. Žurnalo meniu juostoje paspauskite +Naujas įrašas.
   2. Naujas įrašas lange pasirinkite IV skyriaus F24 (F26) Paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) patikrinimo aktas formą.
  • Įrašas ieškomas per Žurnalo įrašai (esančio juodame stulpelyje):
   1. Įrašų paieška (išskleistame filtre) lange filtrų pagalba nustatykite, kad rodytų tik Jūsų sukurtus F25 (F27) formos įrašus. (Forma laukelyje įrašykite F25 (F27), o iš Mano įrašai skilties pasirinkite Mano sukurti).
   2. Įrašų paieška lange pasirinkite vieną iš F25 (F27) formos įrašą, kuriam norite sukurti F24 (F26)  formą ir paspauskite ant jo pavadinimo.
   3. Dešinėje ekrano pusėje bus pateikta F25 (F27) forma, kurią pasirinkote.
    • arba Paspauskite mygtuką trys vertikalūs taškai ir iš pateikto žemiau sąrašo pasirinkite F24 (F26) Įrašas apie paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) patikrinimo aktą. Atitinkamai sistema atidarys Jus dominančią formą:
    • arba Paspauskite mygtuką Kvadratėlį su rodyklėle ir išskleiskite pasirinktą formą F25 (F27) per visą ekraną.
     1. Ekrano viršuje (pilkoje juostoje) pasirinkite SUSIETI … ir iš pateikto sąrašo pasirinkite formą F24 (F26)  Įrašas apie dalinį paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) priėmimo aktą. Atitinkamai sistema  atidarys Jus dominančią formą F24 (F26):
 1. Įrašai apie dalinį darbų priėmimą pasirinkite +PRIDĖTI ir pasirinkite, atsistoję ant  gale pateiktos tuščios eilutės esančio spec. simbolio, visus Formos F25 (F27)  dalinius paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) priėmimo įrašus.
 2. Patikslinkite, jeigu reikalinga, lauką  Nukrypimai nuo projekto.
 3. Užpildykite lauką Leidžiami vykdyti tolimesni darbai.
 4. Spauskite IŠSAUGOTI.
 5. Įrašo pasirašančiųjų priskyrimo lange nurodykite pasirašančius asmenis.
 6. Greituoju būdu pasirinkite pagal pateiktus pasiūlymus : PASIRAŠYSIU AŠPASIRAŠYSIU AŠ IR TECH. PRIŽIŪRĖTOJAS;  PASIRAŠYSIU AŠ, TECH. PRIŽIŪRĖTOJAS IR UŽSAKOVAS
 7. Nurodykite pasirašančius asmenis paspausdus ant tuščio laukelio ir iš iškrentančio sąrašo surinkite visus pasirašančius asmenis. Kai pasirašančiųjų rinkinys pilnas paspauskite PRIDĖTI.
 8. Jeigu reikia prisegti fotonuotraukas arba kitus failus, tai spauskite PRISEGTI.. (laukelis yra po užpildyta forma) ir surinkite tuos failus, kuriuos norite prisegti arba nuotraukas prisekite tiesiai iš mobilaus telefono, prisijungę prie elektroninio statybos darbų žurnalo atitinkamo įrašo tiesiai iš mobilaus telefono.