1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite.
 2. Sukurkite „F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas“  formos įrašą: , o toliau F25 (F27) formos įrašo pildymas:
  • Pildykite tiesiai iš F07  formos, (kurią tik ką užpildėte):
  • F25 (F27) formos įrašą pildysite po tam tikro laiko
   1. Įrašas ieškomas per Žurnalo įrašai (esančio juodame stulpelyje):
    • Įrašų paieška (išskleistame filtre) lange filtrų pagalba nustatykite, kad rodytų tik Jūsų sukurtus F07 formos įrašus. (Forma laukelyje įrašykite F07, o iš Mano įrašai skilties pasirinkite Mano sukurti).
    • Įrašų paieška lange pasirinkite F07 formos įrašą, kurio F25 (F27)  formą norite sukurti ir paspauskite ant jo pavadinimo.
    • Dešinėje ekrano pusėje bus pateikta F07 forma.
     1. Paspauskite mygtuką trys vertikalūs taškai ir iš pateikto žemiau sąrašo pasirinkite F25 (F27) Įrašas apie dalinį paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) priėmimą. Atitinkamai sistema atidarys Jus dominančią formą:
     2. Paspauskite mygtuką Kvadratėlį su rodyklėle ir išskleiskite pasirinktą formą F07 per visą ekraną.
   2. Įrašas ieškomas per Darbų kiekių žiniaraštį (esančio juodame stulpelyje):
    • Darbų kiekių žiniaraštyje surandame norimą darbą, kuriam pildysite F25 (27)  Įrašas apie dalinį paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) priėmimą.
    • Gale darbo įrašo yra trys vertikalūs taškai. Ant jų paspauskite ir išskleistame meniu pasirinkite Peržiūrėti įrašus.
    • Sistema pateiks F07 formas su Jūsų pasirinktu darbu.
    •  Toliau pasirenkate konkretų F07 įrašą.
    •  Dešinėje ekrano pusėje bus pateikta F07 forma.
     1. Paspauskite mygtuką trys vertikalūs taškai ir iš pateikto žemiau sąrašo pasirinkite F25 (F27) Įrašas apie dalinį paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) priėmimą. Atitinkamai sistema atidarys Jus dominančią formą F25 (F27):
     2. Paspauskite mygtuką Kvadratėlį su rodyklėle ir išskleiskite pasirinktą formą F07 per visą ekraną.
   3. Įrašas ieškomas per Darbų kiekių žiniaraštį (esančio juodame stulpelyje)
    • Darbų kiekių žiniaraštyje surandame norimą darbą, kuriam pildysite F25 (F27)  Įrašas apie dalinį paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) priėmimą.
    • Gale darbo įrašo yra trys vertikalūs taškai. Ant jų paspauskite ir išskleistame meniu pasirinkite Peržiūrėti įrašus.
    • Sistema pateiks F07 formas su Jūsų pasirinktu darbu.
    • Toliau pasirenkate konkretų F07 įrašą.
    • Dešinėje ekrano pusėje bus pateikta F07 forma.
     1. Paspauskite mygtuką trys vertikalūs taškai ir iš pateikto žemiau sąrašo pasirinkite F25 (F27) Įrašas apie dalinį paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) priėmimą. Atitinkamai sistema atidarys Jus dominančią formą:
     2. Paspauskite mygtuką Kvadratėlį su rodyklėle ir išskleiskite pasirinktą formą F07 per visą ekraną.
 3. Ekrano viršuje (pilkoje juostoje) pasirinkite SUSIETI … ir iš pateikto sąrašo pasirinkite formą F25 (F27)  Įrašas apie dalinį paslėptų darbų (laikančiųjų konstrukcijų) priėmimą. Atitinkamai sistema  atidarys Jus dominančią formą F25 (F27):
 4. Darbai atlikti pagal projektą pasirinkite +PRIDĖTI ir pasirinkite, atsistoję ant  gale pateiktos tuščios eilutės esančio spec. simbolio, projektą iš Formos F04/05, pagal kurį buvo atliekami darbai.
 5. Lauke Kontrolinė nuotrauka,  jeigu buvo atlikta geodezinė kontrolinė nuotrauka, tai pasirinkite +PRIDĖTI ir pasirinkite, atsistoję ant  gale pateiktos tuščios eilutės esančio spec. simbolio iš Formos F15.
 6. Toliau lauke Patikrinimo išvados įrašykite tekstą.
 7. Jeigu turite papildomai kokius įrašus susieti, tai spauskite Susieti įrašai +PRIDĖTI ir pasirinkite, atsistoję ant  gale pateiktos tuščios eilutės esančio spec. simbolio, pasirinkite tai ką norite papildomai susieti su šiuo įrašu.
 8. Spauskite IŠSAUGOTI.
 9. Įrašo pasirašančiųjų priskyrimo lange nurodykite pasirašančius asmenis.
 10. Greituoju būdu pasirinkite pagal pateiktus pasiūlymus : PASIRAŠYSIU AŠPASIRAŠYSIU AŠ IR TECH. PRIŽIŪRĖTOJASPASIRAŠYSIU AŠ, TECH. PRIŽIŪRĖTOJAS IR UŽSAKOVAS
 11. Nurodykite pasirašančius asmenis pasirinkite tuščiame laukelyje paspausdami  ant tuščio laukelio  ir iš iškrentančio sąrašo surinkite visus pasirašančius asmenis. Kai pasirašančiųjų  rinkinys pilnas paspauskite PRIDĖTI.
 12. Jeigu reikia prisegti fotonuotraukas arba kitus failus, tai spauskite .. (laukelis yra po užpildyta forma) ir surinkite tuos failus, kuriuos norite prisegti arba nuotraukas prisekite tiesiai iš mobilaus telefono, prisijungę prie elektroninio statybos darbų žurnalo atitinkamo įrašo tiesiai iš mobilaus telefono.

Tokiu pačiu būdu galima susieti visus sukurtus įrašus. Pavyzdžiui F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas įrašą susieti su F08 (Metalinių dalių suvirinimo eiga) įrašu ar su F12 (Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga) įrašu ir t.t.

Pastabos įrašams teikiamos, pildant ir pasirašant F57 – F59 formos susietus įrašus.