1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurio įrašą norite susieti.
 2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Žurnalo įrašai.
 3. Žurnalo įrašai lange, filtrų pagalba, pasirinkite įrašą, kurį norite susieti.
 4. Ekrano dešinėje pusėje paspauskite mygtuką:
  • Arba Trys vertikalūs taškai (more_horiz) įrašo viršuje.
  • Arba Kvadratėlį su rodykle į viršų (open_in_new) ir pasirinkite Susieti, esantį ekrano viruje.
 5. Pasirinkite formą su kurią norite susieti įrašą:
  • Pasirinkite bet kurią iš pateiktų formų, kurios yra pateiktos sąraše išskyrus kontroliuojančių asmenų formas
  • Kontroliuojančiųjų asmenų formos F57-F60 pasirenkamos tik tada, jeigu įrašas, kurį norite susieti su naujai kuriama forma yra jau pasirašytas, nes juodraščius dar galima redaguoti, o pasirašytus dokumentus keisti jau nebegalima. Parašius pastabą, būtinai ją turi pasirašyti kontroliuojančios institucijos atstovas ir pakviesti pasirašyti asmenį(is), kuriam(iems) skirta Pastaba.
 6. Sistema peradresuos į susietą įrašo langą.
 7. Susieto įrašo lange, užpildykite informaciją ir paspauskite Išsaugoti.
 8. Sistema sukurs su pradiniu įrašu susietą naują įrašą.