Žurnalo savininkas (arba jo Įgaliotas asmuo, turintis paskyros administratoriaus teisę) yra vienintelis dalyvis, galintis pridėti kitus statybos dalyvius: rangovus, techninį prižiūrėtoją ir kt. prie elektroninio statybos darbų žurnalo.

 1. Iš karto po žurnalo sukūrimo Statybos darbų žurnalai lange paspauskite Priskirti dalyvius. (Pereikite prie 4 punkto).
  arba
 2. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, prie kurio norite priskirti naują (-us) statybos dalyvį (-ius).
 3. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Statybos dalyviai.
 4. Statybos dalyviai lange paspauskite Naujas.
 5. Statybos dalyvis lange įveskite informaciją ir paspauskite Išsaugoti.
  1. Statybos dalyvis lange paskyrų paieška vykdoma pagal pavadinimo fragmentą arba kodą. Randamos tik sistemoje registruotos paskyros, tad rangovai ir prižiūrėtojai turi būti užsiregistravę sistemoje.
  2. Statybos dalyvis gali turėti kelias roles, pvz., būti ir statytojas ir gen. rangovas.
 6. Sistema sukurs naują statybos dalyvį. Dalyvio paskyrą administruojantis asmuo galės deleguoti asmenius prie žurnalo statybos dalyvių.