Viršijus turimo plano limitą, sistema informuoja automatiniu pranešimu ir norint toliau pildyti žurnalą reikėtų pereiti į kitą didesnį mokėjimo planą:
1. Žurnalo meniu kairėje pusėje pasirinkti Nustatymai.
2. Mokėjimai planai, sąskaitos lange lentelėje po Mokėjimo planai pasirinkti sekantį planą po nurodytu dabartiniu planu ir paspausti PAKEISTI PLANĄ, tada patvirtiname OK.

Pastaba: Naujo plano galiojimo terminas bus atitinkamai pakoreguotas pagal likutinę dabartinio plano vertę.