Mokėjimo planas numato išskirtų resursų kiekį vienam Statybos darbų žurnalui ir mėnesinės įmokos dydį. Mokėjimo planą galima pakeisti bet kuriuo metu — likusio naudoti periodo trukmė bus proporcingai perskaičiuota.

  1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą.
  2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite mygtuką Nustatymai.
  3. Mokėjimo planų ir sąskaitos skiltyje paspauskite mygtuką Naujas užsakymas.
  4. Naujas užsakymas lange nurodykite/ patikslinkite mokėtojo rekvizitus (taip pat ir PVM mokėtojo kodą!), pasirinkite mokėjimo planą ir Kiekis periodą mėnesiais ir paspauskite Išsaugoti.
    1. Jeigu turite, galite nurodyti nuolaidų kupono kodą. Užsakymui bus pritaikyta galiojanti nuolaida.
  5. Sistema suformuos naują išankstinę sąskaitą apmokėjimui, o senąją (jeigu tokia buvo) — ištrins. Planas bus pratęstas po sąskaitos apmokėjimo.