Mokėjimo planas numato išskirtų resursų kiekį vienam Statybos darbų žurnalui ir mėnesinės įmokos dydį. Mokėjimo planą galima pakeisti bet kuriuo metu — likusio naudoti periodo trukmė bus proporcingai perskaičiuota.

  1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą.
  2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Nustatymai.
  3. Mokėjimo planai ir sąskaitos skiltyje pasirinkite naują mokėjimo planą ir paspauskite mygtuką Pakeisti planą>OK.
  4. Jeigu naujojo plano kvotos nebus viršytos, sistema pakeis mokėjimo planą ir proporcingai perskaičiuos plano galiojimo terminą.