Užduočių modulis leidžia statybos dalyviams bendrauti, siekiant tinkamai užpildyti Žurnalą. Užduotyse patogu fiksuoti pasitarimų protokolo pavedimus, informuoti kolegas apie defektus ar bendrauti tarp skirtingų statybos dalyvių. Užduotis galima komentuoti, prisegti failus ar susieti su Žurnalo įrašais.

Užduočių modulio turinys nebus spausdinamas baigiamajame Žurnale ir nebus matoma inspektuojančioms institucijoms. Užduotys gali būti paskiriamos privačiai, t.y. matomos tik tam dalyviui, kuriam yra paskiriama.

Užduotis yra patogu grupuoti į Etapus, pvz „Pasitarimo protokolas, 2023-01-07“. Tokiu būdu bus patogu sekti Etapo įgyvendinimo progresą.

Papildomai prie kiekvienos užduoties galima prisegti Žymas. Tokiu būdu žymas galima sugrupuoti ir priskirti įvairius požymius, pvz. „Prioritetas: Aukštas“.