1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite.
  2. Žurnalo meniu kairėje ekrano pusėje juodame stulpelyje pasirinkite UŽDUOTYS.
  3. Lange UŽDUOTYS matote Užduočių sąrašą.
    • Pažymėti reikalingą Užduotį ar Užduotis varnele ir viršutiniame meniu pasirinkti
    • Arba užduočių sąraše paspaudus ant užduoties pavadinimo atsidariusiame lange  > Paskirti.

4. Pasirodys langas Užduočių paskyrimas vykdymui, kuriame pasirinkti atsakingą asmenį, kam skiriate užduotį ir Išsaugoti.