Vienas Asmuo vienu metu gali būti priskirtas prie kelių Paskyrų, pavyzdžiui, dirbti keliose įmonėse. Pakeisti asmens prieigą prie paskyros gali tik paskyros administratorius.

 1. Viršutinėje navigacijos juostoje paspauskite person > Paskyros informacija.
  1. Jeigu esate priskirtas prie kelių paskyrų, viršutinėje navigacijos juostoje paspauskite person > Keisti paskyrą.
 2. Iš paskyroje priskirtų asmenų sąrašo pasirinkite asmenį, kurio prieigą norite koreguoti.
 3. Įgalioto asmens lange pakeiskite leidimus ir paspauskite Išsaugoti.
  1. Leidimas Administratorius suteikia asmeniui paskyros administratoriaus teises.
  2. Pažymėdami arba nuimdami varnelę nuo punkto Aktyvus, galite valdyti asmens prieigą prie žurnalo.
  3. Kol asmuo nėra sukūręs įrašo žurnale, asmenį iš paskyros galima ištrinti. Paskyros informacijos lange paspauskite cancel.
  4. Jeigu asmuo yra sukūręs bent vieną įrašą, jo iš paskyros ištrinti negalima, tačiau galima sustabdyti asmens veiksmus paskyroje. Įgalioto asmens lange nužymėkite Aktyvus.