Prieš Elektroninio statybos darbų žurnalo įrašų kūrimą, būtina sukurti statinio elementus ir įkelti statybos darbų kiekių žiniaraštį. Statinio elementus gali importuoti tik žurnalo savininkas arba jo įgaliotas asmuo, turintis administratoriaus teisę. Kiekvienas statybos dalyvis, žurnale fiksuojantis atliktus darbus, privalo matyti įkeltus (importuotus) statybos darbų kiekių žiniaraščius.

 1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, prie kurio norite pridėti darbą.
 2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Darbų žiniaraštis.
 3. Darbų kiekių žiniaraščio lange viršutinėje juostoje paspauskite + Naujas.
 4. Darbo redagavimo lange pasirinkite :
  • Dalyvis, pasirinkite iš sąrašo (kuris atliks tuos darbus, dalyvis turi būti užsiregistravęs sistemoje ir pakviestas į žurnalą), 
  • Skyrių, kuriam skyriui priskirsite įvedamą darbą. (Skyrius turi būti jau įvestas, jei nerandate darbo skyriaus Darbo redagavimo lange paspauskite Pridėti naują ir sukurkite naują skyrių.)
  • Darbai įrašykite darbo pavadinimą,
  • Kodas, įvedate darbų kodą , (jeigu jo neturite, tai galite skyriaus pavadinimo pirmas raides ir skaičius 001 at panašiai )
  • Planuota planuojamą atlikti kiekį
  • Mat. vnt.  matavimo vienetus pasirenkate iš sąrašo.
  • Aktyvus uždedate varnelę. (Darbai gali būti neaktyvūs, jeigu jų dabar nenorite matyti arba pradėjote pildyti juos pasirašėte ir norite juos panaikinti, kad jų neberodytų pasirinkime, tai tada nuimte varnelę per darbų redagavimo langą).
 5. Paspauskite Išsaugoti.