Kaip paruošti darbų kiekių žiniaraštį importui iš Excel

Excel turi turėti:

1. Tik 4 stulpelius (A, B, C, D). Jeigu viršuje matote daugiau stulpelių, tai toks importas nepavyks.

 1. Pirmoje eilutėje įrašomas Skyrius ir jeigu yra subskyrius (pvz. Skyrius Elektroniniai ryšiai, subskyrius  1. Lauko elektroniniai ryšiai, 2. Vidaus elektroniniai ryšiai).
 2. Žemiau esančioje eilutėje 4 stulpeliaiDarbai, Kodas, Mat. vnt. ir Kiekis. Visi stulpeliai turi būti išdėstyti būtent tokia tvarka.

Jeigu turite sąmatą, kurioje prieš pavadinimą yra darbų kodas, tai pažymėkite stulpelį, kuriame yra darbų kodas, ir iškirpkite (Cut) (Ctrl+X). Iškirpę stulpelį atsistokite ant stulpelio matavimo vienetai ir pasirinkite Insert Cut Cells.

Pastaba: Atkreipkite dėmesį kokių negali būti simbolių tam tikrame stulpelyje, kitaip duomenys nebus importuojami.

 1. Skyrius - darbų skyrius, kuriame bus išvardinti darbai arba darbų subskyriai su savais darbais (neturi kodo, matavimo vienetų ir kiekio).
 2. Darbai - darbų pavadinimas, nurodytas:
  1. be eilučių laužymo Excel langelyje (be Alt+Enter gale).
 3. Kodas - darbų kodas iš sąmatinės programos. Jei darbo kodo nėra, tuomet gali būti paliktas tuščias langelis.
 4. Mat. vnt. - matavimo vienetai, kuriais darysite įrašus apie atliktus darbus. Jų keisti po to kai užpildysite darbus jau nebebus galima:
  1. neturi turėti taškų (.) (neteisingi vnt. ir kompl. turi būti vnt ir kompl),
  2. be tarpų (neteisingi - 100 vnt, 10 m, 1000 m3, teisingi - 100vnt, 10m, 1000m3), atkreiptinas dėmesys, kad neleistini tarpai nei prieš pavadinimą,nei po vienetų pavadinimo, nei prieš skaičių,
  3. neleistinas matavimo vienetas t. vnt ar t. m3 ir t.t. turi būti 1000vnt ar 1000m3,
  4. neleistini tokie vienetai m3/t turime pasirinkti ar m3 ar t.
 5. Kiekis - planuojamas atlikti darbų kiekis:
  1. turi būti be kablelių (,), o dešimtaines dalis skirti reikia tašku (.) (neteisingi 0,112 turi būti 0.112),

Pakeisti kablelius į taškus galima pažymėjus stulpelį, formatuoti į Text ir paspaudus Ctrl+H nurodyti, kad kablelį (,) keičiame tašku (.).


Numeracija. Užkėlus duomenis be numeracijos iš Excel į sistemą, jie bus surūšiuoti abėcėlės tvarka pagal pavadinimą. Tam, kad visos eilutės būtų sukeltos tokia tvarka, kokia buvo Excel, skyriaus arba darbo pavadinimo pradžioje reikia pridėti eilės numerį. Pvz.:

1. Skyrius 
 1. Subskyrius
 1. Pirmas darbas
 2. Antras darbas
 2. Subskyrius
 1. Trečias darbas
 2. Ketvirtas darbas


2. Skyrius
 1. Subskyrius
 1. Penktas darbas
 2. Šeštas darbas
 3. Septintas darbas

Kiekviename skyriuje ir subskyriuje eilučių numeracija prasideda iš naujo, kaip pavaizduota pavyzdyje.(jei skyriuje yra dešimt ir daugiau darbo eilučių – eilės numeriams, mažesniems nei 10, priekyje įrašykite 0, pvz. 01, 02, 03 ir t.t.).

Jei sąmatos eilučių eilės numeriai ir darbo pavadinimai yra skirtinguose langeliuose, juos privalu apjungti į vieną langelį. Juos apjungti galite naudodami funkciją CONCATENATE().

Jūsų darbas įgaus tokį pavadinimą: 01. darbo pavadinimas. Toliau nukopijavę tokį stulpelį ant esamo pavadinimo perkeliant tik reikšmes Ctrl+V (Paste Values Only) turėsite pilnai paruoštus Excel duomenis, kuriuos galima bus įkelti į sistemą.

Paruoštą darbų žiniaraštį importuojame į sistemą žr. Kaip importuoti darbų kiekių žiniaraštį?

Straipsnio įvertinimas Straipsnio teigiami vertinimai Straipsnio neigiami vertinimai

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis