Kaip importuoti statybos darbų kiekių žiniaraštį?

Prieš Elektroninio statybos darbų žurnalo įrašų kūrimą, būtina sukurti statinio elementus ir įkelti statybos darbų kiekių žiniaraštį. Statinio elementus gali importuoti tik žurnalo savininkas arba jo įgaliotas asmuo, turintis administratoriaus teisę. Kiekvienas statybos dalyvis, žurnale fiksuojantis atliktus darbus, privalo savarankiškai įkelti (importuoti) statybos darbų kiekių žiniaraštį.

Pastaba: importuojami duomenys būtinai turi būti sutvarkyti pagal nurodytą formatą ir visus reikalavimus.

 1. Pildomi žurnalai lange pasirinkite žurnalą.
 2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Darbų žiniaraštis.
 3. Darbų kiekių žiniaraštis lange paspauskite Importuoti.
 4. Darbų kiekių žiniaraščio importas lango lauke Darbai įklijuokite Excel skaičiuoklėje paruoštą darbų kiekių žiniaraštį t.y. sutvarkytus 4 stulpelius (darbo pavadinimą, kodą, mat.vnt., planuotą kiekį) ir paspauskite Analizuoti.
 5. Atsidariusiame lange pasirinkite kas atliks darbus Dalyvis, šalia esančiame laukelyje Skyrius pasirinkite, į kokį jau sukurtą skyrių priskiriamas importuojamas žiniaraštis.
  • Importuojant darbus su skyriais, papildomai skyriaus pasirinkti nereikia. Darbai ir skyriai importuojami pagal nurodytą tvarką Excel.
  • Jeigu reikia sukurti naują skyrių, paspauskite Pridėti naują. Darbų skyriaus redagavimo lange įrašykite naujo skyriaus pavadinimą ir Išsaugoti. Jeigu kursite subskyrių, tai papildomai reikia pasirinkti Tėvinį skyrių po kuriuo turėtų būtų naujai sukurtas skyrius.
  • Jeigu reikia papildyti žiniaraštį ir įkelti naujų darbo eilučių galite paspaudę Pridėti. Naujoje eilutėje įrašykite darbo pavadinimą, kodą, mat.vnt., planuotą kiekį. Nereikalingą eilutę galite pašalinti gale esančio kryžiuko trynimo mygtuką.
 6. Sutvarkius žiniaraštį spaudžiame Importuoti.
Straipsnio įvertinimas Straipsnio teigiami vertinimai Straipsnio neigiami vertinimai

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis