Įrašo nauja redakcija leidžia atnaujinti nebegaliojančią įrašo (dokumento) versiją. Sukurti įrašo naują redakciją gali tik įrašą sukūrusio statybos dalyvio deleguoti asmenys. Įrašas privalo būti pasirašytas.

 1. Pasirinkite įrašą, kurio naują redakciją norite sukurti.
 2. Įrašo lange paspauskite mygtuką Nauja redakcija ir patvirtinkite savo sprendimą.
 3. Atnaujinkite informaciją įraše ir paspauskite Išsaugoti.
  1. Įrašo lange, skiltyje Redakcijos fiksuojamas įrašo versijavimas. Įrašo numeris nesikeičia.
  2. Žyma Dabartinė nurodo įrašo versiją, kuri yra atvaizduojama ekrane.
  3. Perbraukta įrašo data ir laikas pažymi įrašą, kuris buvo anuliuotas.
  4. Įrašas, turintis naują redakciją žymimas simboliu settings_backup_restore.