1. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Žurnalo įrašai ir pasirinkite skiltį Knygos.
 2. Knygos lange pasirinkite Uždarytą Knygą, kurią norite pasirašyti.
 3. Knygos lange paspauskite Pasirašyti.
 4. Į knygos pasirašymą inicijavusio asmens mobilųjį telefoną bus išsiųstas kontrolinis kodas, matomas knygos pasirašymo lange.
 5. Mobiliajame telefone įveskite sPIN kodą, kuriuo patvirtinsite el. parašo suformavimą.
 6. Sistema perves knygą į būseną Pasirašytas.
  1. Šioje būsenoje neleidžiamos jokios korekcijos knygoje.
  2. Pasirašytą knygą galite atsisiųsti. Knygos lange paspauskite Atsisiųsti.
  3. Knyga bus suarchyvuota ilgalaikiam saugojimui po 7 d. po pasirašymo.