1. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Žurnalo įrašai ir atlikite įrašo paiešką pagal kriterijus.
    1. Arba Įrašų paieška lange pasirinkite skiltį Skyriai ir Visi įrašai lange pasirinkite Priedas X. Kita > Anuliuojantis įrašas.
  2. XX Anuliuojantis įrašas lange pasirinkite įrašą, kurį norite pasirašyti ir paspauskite Pasirašyti.
    1. Paspauskite ant anuliuojančio įrašo pavadinimo ir peržiūrėkite įrašo turinį dešinėje ekrano pusėje.
  3. Įrašų pasirašymo lange įveskite parašo kodą ir paspauskite Išsaugoti.
  4. Sistema naujai paskirtiems pasirašantiesiems išsiųs pakvietimą pasirašyti įrašą.