Vartotojai savo informaciją valdo savarankiškai ir niekas kitas negali jų informacijos pakeisti.

  1. Viršutinėje navigacijos juostoje paspauskite person > Keisti slaptažodį.
  2. Slaptažodžio keitimas lange įveskite dabartinį slaptažodį, naują slaptažodį, jį pakartokite ir paspauskite Išsaugoti.
  3. Sistema įsimins Jūsų naująjį slaptažodį ir peradresuos į Prisijungimo langą.