Prieš Elektroninio statybos darbų žurnalo įrašų kūrimą, būtina sukurti statinio elementus ir įkelti statybos darbų kiekių žiniaraštį. Statinio elementus gali importuoti tik žurnalo savininkas arba jo įgaliotas asmuo, turintis administratoriaus teisę. Kiekvienas statybos dalyvis, žurnale fiksuojantis atliktus darbus, privalo savarankiškai įkelti (importuoti) statybos darbų kiekių žiniaraštį.

  1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurio darbus (žiniaraštį) norite importuoti.
  2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Darbų žiniaraštis.
  3. Darbų kiekių žiniaraštis lange paspauskite Importuoti.
  4. Darbų ir kiekių importas lango lauke Dalyvis pasirinkite tą statybos dalyvį, kuris atliks darbus. (Dalyvis privalo būti užsiregistravęs sistemoje ir pakviestas į Jūsų pasirinktą žurnalą, kuriame Jūs norite importuoti darbų kiekių žiniaraštį).
  5. Darbų ir kiekių importas lango lauke Skyrius pasirinkite skyrių, į kurį norėsite įkelti darbus arba kuriame skyriuje kursite poskyrį su darbais, kuriuos įkeliate. (Jeigu tokio skyriaus nėra, tai spaudžiate Pridėti naują ir Jus nukreips į naujo skyriaus kūrimą).  Jeigu darbų skyriai neturi poskyrių, tai lauke Skyrius nieko nepasirenkame (paliekame tuščią lauką).
  6. Darbų ir kiekių importas lange įklijuokite Excel skaičiuoklėje paruoštą darbų kiekių žiniaraščio fragmentą pagal nurodytą formatą ir paspauskite Išsaugoti.
    1. Importuojant darbus su skirtingais skyriais, papildomai skyriaus pasirinkti nereikia. Darbai importuojami laukelyje nurodyta tvarka.
    2. Norint papildyti jau esamą skyrių, Darbų ir kiekių importas lange paspauskite ant laukelio Skyrius ir pasirinkite skyrių, kurį norite papildyti. Laukelyje Darbai įklijuokite planuojamus darbus be skyriaus pavadinimo. Paspauskite Išsaugoti.