Vartotojai savo informaciją valdo savarankiškai ir niekas kitas negali jų informacijos pakeisti.

  1. Viršutinėje navigacijos juostoje paspauskite person > Mano profilis.
  2. Mano profilis lange atnaujinkite asmeninius duomenis, paspauskite Išsaugoti.