Uždaryti ir atidaryti knygą gali tik statybos dalyvio deleguoti asmenys, turintys leidimą uždaryti žurnalo knygas. Statybos dalyvis gali bet kada pakeisti deleguoto asmens leidimo būsena.

  1. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Žurnalo įrašai ir pasirinkite skiltį Knygos.
  2. Knygos lange pasirinkite knygą, kurią norite uždaryti.
    1. Filtrų nustatymo pagalba galite atlikti konkrečios knygos paiešką. Paspauskite mygtuką Rodyti visus ir matysite visas esamas žurnalo knygas.
    2. Knyga nebus uždaryta, jei bent vienas pasirašantysis nebus pasirašęs knygos įrašo. Visus nepasirašytus įrašus (juodraščius ir pasirašomus) perkelkite į kitą knygą arba pasirašykite Jums priskirtus įrašus.
  3. Knygos lange paspauskite Uždaryti.
  4. Sistema sugeneruos elektroninį dokumentą pasirašymui. Galite pasirašyti knygą.
  5. Inicijavus knygos uždarymą iki jos pasirašymo knygą galima atidaryti. Uždarytos knygos lange paspauskite Atidaryti.