Sukurtus įrašus patogu rasti greitųjų filtrų pagalba Įrašų paieškos lange. Šis scenarijus ypatingai aktualus, kuomet vartotojas ieško jam priskirtų pasirašyti įrašų.

 1. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Žurnalo įrašai.
 2. Atsidaro puslapis, kuriame pateikti įrašai tenkinantys jau anksčiau nustatytus paieškos kriterijus. Jeigu Jums reikia matyti visus įrašus, tai prie puslapio pavadinimo, kuriame nurodyta, kiek įrašų tenkina Jūsų paieškos kriterijų, rasite mėlyną tekstą Rodyti viską. Paspauskite jį ir matysite visus įrašus.
 3. Žurnalo įrašai lange nurodykite kriterijus, pagal kuriuos filtruosite įrašų sąrašą:
  •  Paieška kriterijus filtruoja įrašus, pagal teksto fragmentą įrašo pavadinime ir numeryje.
  • Dok. Nr. kriterijus pateiks Jums įrašą, kuris turės nurodytą dokumento numerį (Dokumento numeris nurodomas po grotelių (#) ženklu esantis skaičius).
  • Mano įrašai > Mano sukurti / Mano pasirašymui / Mano pasirašyti kriterijus filtruoja Jūsų sukurtus įrašus, įrašus, kuriuos esate priskirtas pasirašyti arba Jūsų pasirašytus įrašus.
  • Būsena > Juodraštis / Pasirašomas / Pasirašytas / Užbaigtas kriterijus filtruoja įrašus, pagal pasirašymo būseną.
  • Knyga kriterijus filtruoja įrašus, kurie yra pasirinktoje knygoje.
  • Dalyvis kriterijus filtruoja įrašus, pagal įrašo autoriaus paskyrą.

Tačiau, jeigu neužtenka paieškos kriterijų arba nematote to paieškos kriterijaus, pagal, kurį norite rasti įrašą(us), tai pasirinkite Išskleisti filtrą, esantį po paieškos kriterijais. Tada atsidarys dar papildomi paieškos kriterijai:

   • Pasirašo kriterijus filtruoja įrašus pagal pasirašantį.
   • Statinio elementas kriterijus filtruoja įrašus, pagal statinio elementą.
   • Anuliavimas  kriterijus leidžia pasirinkti, kad rodytų: Aktyvius, Anuliuotus arba Visus įrašus.
   • Forma kriterijus filtruoja tik tos formos įrašus, kuri pateikta kriterijuje.
   • Darbai kriterijus filtruoja įrašus, pagal žiniaraštyje įkeltus (importuotus) darbus.
   • Skyrius kriterijus filtruoja įrašus, pagal žiniaraščio darbų skyrius.
   • Kalendoriaus kriterijus Data (nuo) ir Data (iki), filtruoja įrašus, kurie buvo sukurti nustatytame laikotarpyje.
   • Sukūrė kriterijus filtruoja įrašus pagal tą asmenį, kuris sukūrė įrašą.
  • Pastaba: Visi nustatymas visuose kriterijuose, filtravimo neatlieka – Įrašų paieškos lange rodomi visi įrašai.

Sistema suformuos paieškos kriterijus atitinkantį įrašų sąrašą.

Paspauskite mygtuką Rodyti visus ir Įrašų paieškos lange bus rodomi visi žurnalo įrašai.

PASTABA: Vartotojui matomi ne būtinai visi žurnale sukurti įrašai dėl apribotų statybos dalyvių teisių. Paskyros administratorius gali pakeisti deleguoto statybos dalyvio leidimus skiltyje Dalyviai.