1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį pildysite.
 2. Sukurkite „F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas“  formos įrašą.
 3. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Žurnalo įrašai.
 4. Įrašų paieška lange filtrų pagalba nustatykite, kad rodytų tik Jūsų sukurtus F07 formos įrašus. (Forma laukelyje įrašykite F07, o iš Mano įrašai skilties pasirinkite Mano sukurti).
 5. Įrašų paieška lange pasirinkite F07 formos įrašą, kurio F25 formą norite sukurti ir paspauskite ant jo pavadinimo.
 6. Dešinėje ekrano pusėje paspauskite mygtuką trys vertikalūs taškai ir iš pateikto žemiau sąrašo pasirinkite F25 Įrašas apie dalinį paslėptų darbų priėmimą. Sistema peradresuos į susietą įrašo langą.
  1. Arba dešinėje ekrano pusėje paspauskite įrašo lango išskleidimo mygtuką. Įrašo lango viršuje esančiame meniu paspauskite mygtuką Susieti ir iš pateikto žemiau sąrašo pasirinkite F25 Įrašas apie dalinį paslėptų darbų priėmimą.
 7. F25 įrašo lange užpildykite Patikrinimo išvados ir prie Susieti įrašai paspauskite mygtuką Pridėti. Laukelyje Susieti įrašai paspauskite ant šalia esančio paieškos simbolio. Įrašų pasirinkimas lange, kairėje pusėje esančios filtravimo juostos pagalba, suraskite F07 priimto darbo įrašą ir paspauskite Išsaugoti.
  1. Arba Susieti įrašai tuščiame laukelyje įveskite susieto F07 įrašo (priimto darbo) fragmentą ir pasirinkite darbą. Paspauskite Išsaugoti.
 8. Įrašo pasirašančiųjų priskyrimo lange nurodykite pasirašančius atsakingus asmenis. Paspauskite ant tuščio laukelio  ir iš iškrentančio sąrašo pasirinkite pasirašantįjį asmenį, paspauskite Pridėti.
 9. Atidžiai patikrinkite įvestą informaciją (po pasirašymo įrašas taps neredaguojamas) ir paspauskite mygtuką Pasirašyti. Įrašų pasirašymo lange įrašykite parašo kodą ir paspauskite Išsaugoti. F25 įrašo neleis pasirašyti, jeigu susietas (pvz. F07) įrašas yra nepasirašytas.
 10. Sistema suformuos F25 įrašą, kurio apačioje bus nuorodą į susieto priimto darbo F07 įrašą. Paspaudus ant F07 pavadinimo, dešinėje ekrano pusėje galima peržiūrėti įrašo turinį, bei statybos produktus (F54), todėl F25 formos pildymo lange neprivaloma nurodyti ir kartoti statybos produktus.

Tokiu pačiu būdu galima susieti visus sukurtus įrašus. Pavyzdžiui F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas įrašą susieti su F08 (Metalinių dalių suvirinimo eiga) įrašu ar su F12 (Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga) įrašu ir t.t.

Pastabos įrašams teikiamos, pildant ir pasirašant F57 – F59 formos susietus įrašus.