1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurio statybos dalyvio deleguoto asmens leidimą (-us) norite pakeisti.
  2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Statybos dalyviai.
  3. Statybos dalyviai lange pasirinkite dalyvį, kurio leidimą norite pakeisti.
    1. Jeigu norite ištrinti deleguotą asmenį, Statybos dalyviai lange pasirinkite dalyvį ir paspauskite cancel. Sistema ištrinti leis tik tuos asmenis, kurie nėra atlikę įrašų žurnale.
    2. Jeigu asmuo yra sukūręs bent vieną įrašą, jo iš paskyros ištrinti negalima, tačiau galima sustabdyti asmens veiksmus paskyroje. Įgalioto asmens lange nužymėkite Aktyvus.
  4. Statybos dalyvio deleguoto asmens lange, nuimkite arba perkelkite varnelę nuo pažymėto leidimo (-ų). Paspauskite Išsaugoti.

PASTABA: Pakeisti statybos dalyvio deleguoto asmens leidimą (-us) gali tik dalyvio paskyros administratorius.