Elektroninio statybos darbų žurnalo užbaigimas

Prieš užbaigiant žurnalą, visi statybos dalyviai, kurie bent kartą yra pasirašę žurnalo įrašus, privalės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu knygas, kurias sistema kuria automatiškai ir priskiria konkrečiam statybos dalyviui ir statiniui.

 1. Visi knygose esantys įrašai turi būti pasirašyti statybos dalyvių, kurie buvo pakviesti pasirašymui.
 2. Suformuotas knygas reikia uždaryti. Visas knygas uždaryti gali žurnalo savininkas arba tik tie asmenys, kuriems suteikta teisė Uždaryti knygas ir tik savo įmonės knygas.
 3. Uždarytas knygas reikia pasirašyti el. kvalifikuotu parašu. Jeigu ne visi žurnalo įrašai buvo pasirašyti, tuomet sistema neleis pasirašyti knygos.
 4. Tik uždarius ir pasirašius knygas atliekame Elektroninio statybos darbų žurnalo archyvavimą ir archyvo atsisiuntimą.
 5. Jeigu reikia žurnalą perduoti užsakovui statytojui inicijuojamas žurnalo savininko keitimas.
 6. Užsakovas statytojas perėmęs žurnalą taip pat turi atlikti žurnalo archyvavimą ir archyvo atsisiuntimą.
 7. Po archyvo atsisiuntimo žurnalo savininkas inicijuoja statybos darbų žurnalo užbaigimą. Po užbaigimo pasirašomas įrašų išrašas ir perduodamas baigimo komisijai. Užbaigto žurnalo negalėsite redaguoti ar papildyti naujais įrašais.

Statybos darbų žurnalo užbaigimas. Žurnalo užbaigimo veiksmus gali inicijuoti tik statytojo (užsakovo) paskyros administratorius.

 1. Statybos darbų žurnalai lange pasirinkite žurnalą, kurį norite užbaigti.
 2. Žurnalo meniu juostoje paspauskite Nustatymai.
 3. Slankiklio pagalba, esančio dešinėje ekrano pusėje, slinkite į apačią iki skilties Žurnalo užbaigimas.
 4. Žurnalo užbaigimas skiltyje paspauskite Užbaigti žurnalą.
 5. Inicijavus žurnalo užbaigimą, sistema pagamins naują dokumentą — (visų pasirašytų) įrašų nuorašą — kurį žurnalo užbaigimą inicijavęs asmuo turi pasirašyti.
 6. Į žurnalo užbaigimą inicijavusio asmens mobilųjį telefoną bus išsiųstas kontrolinis kodas, matomas statybos darbų žurnalo užbaigimo lange.
 7. Mobiliajame telefone įveskite sPIN kodą, kuriuo patvirtinsite el. parašo suformavimą.
 8. Sistema perves žurnalą į būseną Uždaromas. Šioje būsenoje neleidžiamos jokios korekcijos žurnale.

PASTABA: Iki kol Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos (VTPSI) baigimo komisija nepatvirtins statybos darbų žurnalo užbaigimo, Statybos darbų žurnalo uždarymą bus galima Atšaukti.

Straipsnio įvertinimas Straipsnio teigiami vertinimai Straipsnio neigiami vertinimai

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis